Om te kunnen sporten en bewegen zijn sportvoorzieningen nodig. Wij maken ons samen met jullie sterk voor het behouden en/of realiseren van toekomstbestendige sportvoorzieningen. We borgen  daarmee een belangrijke voorwaarde voor de leefbaarheid van Ravenstein en de omliggende dorpen.  Iedere inwoner van Deursen, Demen, Dieden, Dennenburg, Huisseling en Ravenstein behoudt de gelegenheid om te sporten in eigen omgeving. Dit alles zal bijdragen aan een vitale gemeenschap.