Onze gemeenschappen en de bijbehorende leefomgeving zijn altijd aan het veranderen. Als je 25 jaar terugkijkt en je bedenkt welke veranderingen er zijn geweest dan stel je vast dat het er veel zijn. Sommige hebben geringe invloed gehad, sommige heel veel. Eén van de belangrijkste is wel het enorm toegenomen aantal mogelijkheden tot vrije tijdsbesteding. Een andere belangrijke ontwikkeling is dat er naast werk en gezin minder tijd over is voor deze vrije tijdsbesteding.

Dit alles heeft een flinke impact op het in verenigingsverband of op een ander manier georganiseerd beoefenen van sport. Verenigingen hebben te maken met teruglopende leden aantallen en hebben een structureel te kort aan vrijwilligers. Uiteraard kunnen we niet in de toekomst kijken. Eén ding is echter zeker: deze verandering bij de verenigingen is onomkeerbaar.

Sporten en bewegen is echter een belangrijke basis voor een gezond en lang leven. En het is fijn dat je dat in je eigen omgeving kunt doen en met de mensen die je kent. Dat is hetgeen wij voor ogen hebben als belangrijke bouwsteen van een duurzaam vitale gemeenschap.