Onze gemeenschap actief en fit houden, dat kan wanneer we samenwerken.

Ons doel

Toekomstbestendige binnen-en buitensport voor bewoners van het dorpsraadgebied Ravenstein. Daar maken wij ons sterk voor!

Benieuwd naar het waarom, hoe, en wat van onze stichting? Je leest het hier:

Wat hebben we al gedaan?

Gesprekken met belanghebbenden

In de achterliggende periode hebben we met een groot aantal organisaties, verenigingen en personen gesprekken gevoerd over de ontwikkelingen op het gebied van sport en beweging.

Uit deze gesprekken blijkt dat de belangen verschillen per vereniging en organisatie. Op hoofdlijnen is het volgende beeld ontstaan:

 • Eén vereniging heeft een  grote uitdaging  t.a.v. leden en vrijwilligers – het voortbestaan staat onder druk
 • Enkele verenigingen hebben uitdagingen t.a.v. leden, vrijwilligers en financiën
 • Eén vereniging is nog financieel gezond en heeft een teruglopend ledenaantal
 • Eén organisatie is financieel gezond en heeft een groot aantal leden
 • Alle scholen hebben een teruglopend aantal leerlingen
 • Alle partijen staan in principe open voor samenwerking op het gebied van het organiseren en beoefen van sporten
 • De urgentie verschilt per vereniging en organisatie
 • Veelal is er bij de verenigingen een operationele focus
 • Door alle partijen is de behoefte aan soort en omvang voorzieningen kenbaar gemaakt

Bijeenkomst 27 maart 2019 – Open Club concept

De bevindingen uit de gesprekken zijn in een bijeenkomst bij Wilskracht Stadsbrouwerij Ravenstein gepresenteerd. Gastspreker op deze avond was Huub Verhoeven van OpenClub Klimmen (Limburg). Hij heeft de aanwezigen meegenomen in de route naar samenwerking tussen verenigingen en organisaties in zijn woonplaats Klimmen.

Deze avond is ook een werksessie gehouden waarin de deelnemers hun aanvullende ideeën en suggesties hebben ingebracht.

De presentatie van deze avond vind je hier en dit is het verslag met daarin de resultaten van de werksessie.

De uitkomst op hoofdlijnen van de avond was:

 • Meer bewegen is belangrijk
 • Gemeenschapszin versterken
 • Bundelen van krachten, minder kosten, meer opbrengst, minder inspanning
 • Verbinding zoeken
 • Mogelijkheid jeugd te laten ruiken aan andere sport
 • Sportraad: ondersteuning verenigingen
 • Sporthal kwaliteit en kwantiteit verbeteren
 • Samenwerken is een must

Bijeenkomst 21 mei 2019 – Sportraad of niet?

Deze avond stond in het teken van het bevorderen van de samenwerking via een eventueel op te richten sportraad.

De presentatie van deze avond vind je hier. Voor het idee van een Sportraad was op deze avond  voldoende draagvlak.

Oprichting Sportraad – 27 december 2019

De Stichting Sportraad Ravenstein e.o. is opgericht aan het einde van 2019 en ingeschreven bij de KvK onder nummer 76808882.  Het doel van de stichting is:

 1. behoud en realisatie van voorzieningen voor binnen/buitensport ter bevordering van de leefbaarheid en vitaliteit van de betrokken kernen;
 2. ondersteuning op organisatorisch vlak te bieden aan aangesloten verenigingen en organisaties;
 3. te komen tot een steeds verdere samenwerking tussen de aangesloten verenigingen en organisaties, waarbij je moet denken aan de volgende doelgroepen:
 • sportverenigingen;
 • sportclubs;
 • onderwijs, basisscholen;
 • (maatschappelijke) organisaties.

Bijeenkomst 19 februari 2020  – Notitie Sportraad

Tijdens deze avond is toegelicht wat de inhoud is van de notitie en waarom deze zo concreet is.  Het grotere belang is vooral het bevorderen van de samenwerking tussen de verengingen en organisaties. Uit eerdere bijeenkomsten en gesprekken was opdruk gekomen om ook richting aan te geven t.a.v. het gebruik van bestaande en toekomstige sportaccommodaties. De presentatie vind je hier.

Gastspreker deze avond was Willemien van Teeffelen als sportarts actief in Ravenstein. Haar presentatie vind je hier.

7 mei 2020 – Overleg wethouder Kees van Geffen

De status van de Sportraad is toegelicht en er is kort gesproken over de Notitie van de Sportraad. Belangrijkste uitkomst van het overleg is het gezamenlijk besef dat sporten en bewegen essentieel zijn voor vitale gemeenschappen en gezonde bewoners. Het bevorderen van samenwerking tussen verenigingen en organisatie vraagt om doorzettingsvermogen en een open blik van betrokken.

Teams vergadering 17 juni 2020

Er is op deze datum door de Sportraad een update gegeven aan een klein aantal deelnemers. Onder andere is gesproken over de organisatie van een eerste Open Club dag. Wij hebben aangegeven dat we willen starten met de verenigingen, organisaties en bedrijven die al enthousiast zijn.

Wat gaan we doen?

Op de korte termijn ligt onze focus op de ondersteuning bij het oplossen van een aantal actuele uitdagingen bij de verenigingen.

Het beter benutten van de sporthal de Hoge Graaf gaat de komende tijd ook onze volle aandacht krijgen. Uiteraard samen met de huidige gebruikers en nieuwe gebruikers. In het nieuwe seizoen gaat een zaalvoetbal team onder de vlag van VV Ravenstein gebruik maken van de sporthal. Ook zijn we met de gemeente en enkele partijen in gesprek om de sporthal voor wat meer commerciële sport- en bewegingsactiviteiten te kunnen gebruiken. Na de zomervakantie verwachten wij hierover meer bekend te kunnen maken.

Daarnaast is een commissie gevormd die de eerste Open Club dag organiseert. Deze gaat plaatsvinden in het najaar van 2020 op in ieder geval het terrein van VV Ravenstein en in sporthal de Hoge Graaf.

De procesbegeleiding door het SEC benutten we onder andere voor deze Open Club dag waarbij hun focus ligt op het vormgeven van een blijvende samenwerking tussen verenigingen en organisaties.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!