Een brede samenwerking in onze gemeenschap over de grenzen van verenigingen en organisaties heen is een belangrijke voorwaarde voor vitaliteit en leefbaarheid. Als sportraad willen wij katalysator zijn om te komen tot deze brede samenwerking. Wij bevorderen en faciliteren gezamenlijke initiatieven en maken daarmee aantoonbaar dat samenwerking loont. Krachten bundelen, benutten van elkaars sterkten, samen de schouders eronder: wij gaan graag met jullie aan de slag in het belang van onze gemeenschap.